• ساندویچ با چند لایه همبرگر به همراه مخلفات و فلفل قرمز با زمینه آتش
  9,000 تومان
 • عکس با کیفیت ساندویچ با چند همبرگر با مخلفات و سیب زمینی سوخاری به همراه فلفل قرمز و لیوان نوشابه
  9,000 تومان
 • عکس با کیفیت ساندویچ همبرگر با مخلفات کاهو وفلفل قرمز و گوجه و پیاز و سس قرمز تند با زمینه آتش
  9,000 تومان
 • عکس با کیفیت ساندویچ همبرگر با مخلفات به همراه سیب زمینی سوخاری و فلفل قرمز با زمینه آتش
  9,000 تومان
 • عکس با کیفیت ساندویچ همبرگر با مخلفات پیاز و خیارشور و گوجه فرنگی و پنیر و سس قرمز با زمینه میز چوبی
  9,000 تومان
 • عکس با کیفیت ساندویچ همبرگر با سس قرمز و مخلفات کاهو و پیاز و گوجه فرنگی با زمینه میز چوبی
  9,000 تومان
 • ساندویچ همبرگر با مخلفات گوجه فرنگی و خیارشور و پیاز و کاهو با زمینه خاکستری
  9,000 تومان
 • عکس با کیفیت ساندویچ همبرگر با گوجه فرنگی و خیارشور و پیاز و کاهو با زمینه میز چوبی
  9,000 تومان
 • عکس با کیفیت ساندویچ همبرگر با گوجه فرنگی و کاهو و پنیر با زمینه آتش و مخلفات ساندویچ
  9,000 تومان