• عکس باکیفیت معاینه قلب فانتزی با استتوسکوپ بعنوان یک مفهوم بررسی قلبی عروقی در قلب و عروق
    11,800 تومان