• عکس با کیفیت برش های مثلثی هندوانه چیده شده بصورت دایره ای در کنار هم و دور تا دور تصویر بر روی زمینه صورتی
    9,800 تومان