• عکس با کیفیت قلب قرمز به همراه گوشی طبی و نوار قلب مناسب متخصصان و جراحان قلب و عروق
  9,000 تومان
 • عکس با کیفیت دستگاه فشار خون به همراه نوار فشار خون
  9,000 تومان
 • عکس با کیفیت پزشک متخصص قلب و عروق با قلبی قرمز در دست
  9,000 تومان
 • عکس با کیفیت قلب به همراه صفحه نمایشگر ضربان قلب و گوشی طبی
  9,000 تومان
 • عکس با کیفیت پزشکی با لباس پزشکی و گوشی طبی با قلبی در دست
  9,000 تومان
 • عکس با کیفیت پزشکی با گوشی طبی به همراه قلب و ضربان قلب
  9,000 تومان
 • عکس با کیفیت آناتومی بدن انسان به همراه قلب و رگ ها
  9,000 تومان
 • عکس با کیفیت پزشکی به همراه گوشی طبی مناسب کلینیک ها و مطب ها و درمانگاه ها
  9,000 تومان
 • عکس با کیفیت میز کار مسئول تزریقات با سرنگ و داروهای مختلف به همراه گوشی طبی پزشکان
  9,000 تومان
 • عکس با کیفیت آزمایش تست نوار قلب به همراه گوشی طبی پزشکان
  9,000 تومان
 • عکس با کیفیت پزشک با لباس سبز و گوشی طبی به همراه گزارش پزشکی و ظرف نمونه گیری آزمایش
  9,000 تومان
 • عکس با کیفیت پزشک با روش ها و متدهای مختلف درمانی و داروسازی
  9,000 تومان