• عکس با کیفیت تبلیغاتی خانم زیبا در حال معایه شدن دندان هایش توسط دندانپزشک
  20,000 تومان
 • عکس با کیفیت تبلیغاتی دندان های سیمکشی شده خانم با دندان های زیبا
  20,000 تومان
 • عکس با کیفیت تبلیغاتی پسر بچه در حال معاینه شدن توسط دندانپزشک و نرس
  20,000 تومان
 • عکس با کیفیت تبلیغاتی دندانپزشک با ماسک و عینک در حال توضیح دادن به بیمار زن
  20,000 تومان
 • عکس با کیفیت تبلیغاتی پزشک در حال انجام کار روی دندان های بیمار روی صندلی دندانپزشکی
  20,000 تومان
 • عکس با کیفیت تبلیغاتی دختر بچه در حال خندیدن و نمایش دندان هایش در حالت دراز کشیده روی صندلی دندانپزشکی
  20,000 تومان
 • عکس با کیفیت تبلیغاتی خانم دندانپزشک در حال معاینه دندان های دختر بچه
  20,000 تومان
 • عکس با کیفیت تبلیغاتی خانم دنداپزشک در حال معاینه دندان های زن با آینه
  20,000 تومان
 • عکس با کیفیت تبلیغاتی کودک روی صندلی دندانپزشکی و پزشک و نرس در حال معاینه دندان های کودک
  20,000 تومان
 • عکس با کیفیت تبلیغاتی دکتر در حال معاینه دندان های خانم با چهره ای ترسان
  20,000 تومان
 • عکس با کیفیت تبلیغاتی محصولات بهداشتی مسواک ، خمیردندان ، دهان شویه و نخ دندان با زمینه آبی
  20,000 تومان
 • عکس با کیفیت تبلیغاتی جهت محصول بهداشتی مسواک و خمیردندان با طعم سیب و نعنا
  20,000 تومان