• عکس با کیفیت شلوار لی با رنگ آبی تیره با نمای نزدیک از جیب آن ویژه استفاده در امور تبلیغاتی و تجاری طراحی کاتالوگ ، بروشور و تراکت با موضوع فروشگاه شلوار لی یا فروش دارای تخفیف لباس و شلوار لی
    20,000 تومان
  • عکس با کیفیت گیره های رنگارنگ لباس بر روی زمینه سفید رنگ ویژه استفاده در امور تبلیغاتی و تجاری طراحی کاتالوگ ، بروشور و تراکت با موضوع شستشوی لباس و مورد استفاده شرکت های نظافتی یا تولیدکنندگان مواد شوینده و پودر ماشین لباسشویی
    20,000 تومان