• عکس با کیفیت مدادهای سیاه ردیف شده پشت سر هم با یک مداد قرمز شاخص و پس زمینه سفید
    11,800 تومان