• عکس با کیفیت نمایی از ماکت خانه و یا ساختمان در حال ساخت به همراه کلاه ایمنی و تاورکرین با پس زمینه آسمان آبی
  9,000 تومان
 • عکس با کیفیت نمایی از ماکت خانه و یا ساختمان در حال رنگ آمیزی به همراه سطل و چتکه رنگ با پس زمینه آسمان آبی
  9,000 تومان
 • عکس با کیفیت نمایی از ماکت اتاق نشیمن خانه به همراه پلان و سطل چسب و چتکه و کاغذ دیواری با پس زمینه آسمان آبی
  9,000 تومان
 • عکس با کیفیت نمایی از ماکت اتاق خانه به همراه پلان و سطل رنگ و چتکه های آن با پس زمینه آسمان آبی
  9,000 تومان
 • عکس با کیفیت نمایی از متر دستی یا جیبی با خانه ای زیبا بر روی آن به همراه پلان و سطل رنگ و چتکه های آن با پس زمینه آسمان آبی
  9,000 تومان
 • عکس با کیفیت نقشه ها و پلان های ساختمان سازی با پس زمینه ساختمان های در حال ساخت به همراه تاور کرین
  9,000 تومان
 • عکس با کیفیت ترکیب خط کش و یا سانتیمترها به شکل خانه با پس زمینه مشکی
  9,000 تومان
 • عکس با کیفیت کتابی باز شده و دستی در حال طراحی ساختمان ها و برج ها بر روی کتاب
  9,000 تومان
 • عکس با کیفیت نقشه های طراحی ساختمان باز شده روی میز همراه با ماکت برج ها و تاور کرین
  9,000 تومان
 • عکس با کیفیت مهندس معمار در حال طراحی و کشیدن نقشه و طرح ساختمان یا آپارتمان یا برج مسکونی با خط کش و کاغذ و قلم و ومداد و خودکار
  9,800 تومان
 • عکس باکیفیت بچه مهندس با کلاه ایمنی و تخته شاسی در دست و پس زمینه سفید رنگ
  11,800 تومان
 • عکس ساخت و ساز عمرانی با نقشه پلان ساختمان و کلان نظام مهندسی نقشه برداری با عکس نقشه های ساختمانی و کلاه های ایمنی و ماشین حساب و لب تاب
  11,800 تومان