• عکس باکیفیت بچه مهندس با کلاه ایمنی و تخته شاسی در دست و پس زمینه سفید رنگ
    25,000 تومان