• عکس با کیفیت پزشکان خانم و آقا با لباس های فرم سفید و آبی در سالن بیمارستان ویژه استفاده در امور تبلیغاتی و تجاری طراحی کاتالوگ ، بروشور و تراکت با موضوع پزشکی ، درمان بیماران ، تبلیغات بیمارستان ، درمانگاه و مطب پزشکی
    9,000 تومان