• عکس با کیفیت چوب یا خط کش بر روی پارچه لی ویژه استفاده در امور تبلیغاتی و تجاری طراحی کاتالوگ ، بروشور و تراکت با موضوع خیاطی ها ، تولیدکنندگان و فروشندگان لباس های لی مانند شلوار و مانتو یا سارافون لی
    9,000 تومان
  • عکس با کیفیت جیب شلوار لی ویژه استفاده در امور تبلیغاتی و تجاری طراحی کاتالوگ ، بروشور و تراکت با موضوع خیاطی ، تولیدی های انواع لباس و شلوار لی یا فروشگاه های لباس و شلوار لی
    9,000 تومان