• طرح آماده لایه باز پوستر یا تراکت دندانپزشکی با محوریت تصویر مادر و کودک در دندانپزشکی در کنار پرستار
  12,000 تومان
 • طرح آماده لایه باز پوستر یا تراکت دندانپزشکی با محوریت تصویر خمیر دندان و مسواک در کنار سیب سبز
  12,000 تومان
 • طرح آماده لایه باز پوستر یا تراکت دندانپزشکی با محوریت تصویر سه عدد مسواک در دست دندانپزشک
  12,000 تومان
 • طرح آماده لایه باز پوستر یا تراکت دندانپزشکی با محوریت تصویر ارتودنسی نامرئی و متحرک در دست زن
  12,000 تومان
 • طرح آماده لایه باز پوستر یا تراکت دندانپزشکی با موضوع تصویر دندانپزشک در حال معاینه دندان های دختر بچه
  12,000 تومان
 • عکس با کیفیت تبلیغاتی آناتومی دهان و دندان و آینه دهان در بین دندان ها
  9,000 تومان
 • عکس با کیفیت تبلیغاتی ردیف مسواک های رنگی
  9,000 تومان
 • عکس با کیفیت تبلیغاتی خانم که تصویر لبخند زیبا را در جلو صورت خود گرفته است
  9,000 تومان
 • عکس با کیفیت تبلیغاتی تصویر دیجیتالی ردیف دندان های کرسی
  9,000 تومان
 • عکس با کیفیت تبلیغاتی دندان های بریج شده به لثه
  9,000 تومان
 • عکس با کیفیت تبلیغاتی یک دست دندان مصنوعی روی تقویم در تاریخ روز دندان پزشک در آن مشخص شده است
  9,000 تومان
 • عکس با کیفیت تبلیغاتی داخل دندان مصنوعی
  9,000 تومان