• عکس با کیفیت تبلیغاتی ماکت دندان از چهار زاویه
  9,000 تومان
 • عکس با کیفیت ماکت دندان کامل با ابراز دندانپزشکی و آینه بر روی میز دندانپزشک
  9,000 تومان
 • عکس با کیفیت ماکت دندان و لثه ها با دندانی کاشته شده ( ایمپلنت )
  9,000 تومان
 • عکس با کیفیت ماکت سه بعدی دندان در دستان آقایی با لباس سفید
  9,000 تومان