• عکس با کیفیت ماکت سه بعدی ساختمان یا آپارتمان در حال ساخت بر روی نقشه و پلان ساختمان و هر طبقه آن در کنار ماکت جرثقیل کولینگ تاور یا تاور کرین
    20,000 تومان