• طرح لایه باز هیئت هفتگی بزم روضه + بسته فونت و راهنما با پس زمینه تیره و کادر و حاشیه اسلیمی و زیبا به انضمام نوشتار بزم روضه با خط زیبای نسخ با امکان تغییرات در اطلاعات جلسه، سخنران و مداح
    20,000 تومان
  • طرح لایه باز هیئت هفتگی + بسته فونت و راهنما با پس زمینه مشکی با کادربندی خاص و نوشتار زیبای حسین علیه السلام به همراه المان های گل و مرغ با امکان تغییر نام سخنران و مداح و زمان و مکان مجلس
    20,000 تومان