• عکس با کیفیت دری سفید رنگ در کنار قاب به رنگ سفید و قرمز مناسب تبلیغ مطب های پزشکی و یا شرکت های خصوصی ، دفاتر بیمه و غیره
    9,000 تومان
  • تراکت و پوستر لایه باز دندانپزشکی و کلینیک دندانپزشکی و ترمیم دندان + PSD
    15,000 تومان
  • تراکت و پوستر لایه باز دندانپزشکی و کلینیک دندانپزشکی و ترمیم دندان + PSD
    15,000 تومان
  • عکس با کیفیت معاینه دندان ها توسط آینه دندانپزشکی تبلیغاتی مناسب مطب ها و درمانگاه های دندانپزشکی
    9,000 تومان
  • عکس با کیفیت تصویر فانتزی از دندان کامل همراه با آدمک امداد پوستر تبلیغی مناسب مطب های دندان پزشکی
    9,000 تومان
  • تراکت و پوستر لایه باز دندانپزشکی و کلینیک دندانپزشکی و ترمیم دندان + PSD
    15,000 تومان
  • تراکت و پوستر لایه باز دندانپزشکی و کلینیک دندانپزشکی و ترمیم دندان + PSD به رنگ سبز آبی
    15,000 تومان