• عکس با کیفیت تبلیغاتی دکتر در حال کار کردن با لپ تاپ و نوشتن وضعیت بیمار بر روی کاغذ
    9,000 تومان
  • تراکت و پوستر لایه باز پزشکی و درمان + PSD با زمینه به رنگ سفید و آبی با تصویر پزشک با لباس جراحی بر تن
    15,000 تومان
  • تراکت و پوستر لایه باز پزشکی و مامایی + PSD
    15,000 تومان