• پس زمینه یا پترن با نمای پایین از گنبد یا قبه با معماری یا کاشی کاری معماری سنتی و زیبای ایرانی
    6,500 تومان