• پترن یا پس زمینه با طرح تکرار شونده خرس های عروسکی با نمک به همراه طرح های قلبی
  9,000 تومان
 • پترن یا پس زمینه با طرح زیبا از دخترکی با لباس صورتی و تزئینات جشن ، خرگوش و قصر سنگی
  9,500 تومان
 • پترن یا پس زمینه با طرح تکرار شونده زیبایی از خرس های عروسکی قهوه ای با لباس و کفش صورتی در حال رقص باله
  9,000 تومان
 • پترن یا پس زمینه با طرح تکرار شونده تمساح های سبز و تکه ای قاچ شده از هندوانه
  9,000 تومان
 • پترن یا پس زمینه با طرح تکرار شونده فیل های آبی خال خالی با زمینه ای به رنگ سفید
  9,000 تومان
 • پترن یا پس زمینه با طرح تکرار شونده فانوس دریایی و سکان کشتی به رنگ قرمز و مرغان دریایی
  9,000 تومان
 • پترن یا پس زمینه با طرح تکرار شونده دوچرخه ای زیبا با گل هایی زیبا در سبد آن
  9,000 تومان
 • پترن و پس زمینه خرگوش قهوه ای زیبا با لباس و روبان صورتی با زمینه ای سفید
  9,000 تومان
 • پترن یا پس زمینه با طرح تکرار شونده خرس قهوه ای بافتنی به همراه تزئینات جشن کریسمس
  9,000 تومان
 • پترن یا پس زمینه با طرح تکرار شونده خرس های عروسکی و جعبه هدایا و ریسه های جشن
  9,000 تومان
 • پترن یا پس زمینه با کیفیت انواع بستنی های قیفی و شکلاتی و میوه ای با تزئین توت فرنگی ، گیلاس و شکلات
  9,000 تومان