• عکس با کیفیت سبزیجات و تره بار از جمله ذرت و شیر بلال ، کاهو ، بادمجان ، خیار ، لیمو و … در کنار سبدهای کوچک خرید ویژه استفاده در امور تبلیغاتی و تجاری طراحی کاتالوگ ، بروشور و تراکت با موضوع باغبانی ، کاشت میوه ، میدان و تره بار ، فروشگاه میوه و تره بار و میوه فروشی
    20,000 تومان
  • عکس با کیفیت مشتری در هایپر مارکت یا مرکز خرید با در کنار جایگاه میوه و تره بار ویژه استفاده در امور تبلیغاتی و تجاری طراحی کاتالوگ ، بروشور و تراکت با موضوع باغبانی ، کاشت میوه ، میدان و تره بار ، فروشگاه میوه و تره بار و میوه فروشی
    20,000 تومان