• عکس با کیفیت نمای نزدیک از نخ های بافتنی بنفش رنگ برای قلاب بافی و بافت دومیل بر روی میز
    20,000 تومان