• عکس با کیفیت تبلیغاتی زن نشسته روی صندلی در حال تغییر کانال تلویزیون که ابر ها و آب از آن بیرون آمده
    9,000 تومان
  • عکس با کیفیت تبلیغاتی خانمی که با کنترل در دست مقابل یک نمایشگر خیلی بزرگ نشسته است بالای سر او آسمان و ابر و کهکشان راه شیری است که از صفحه نمایشگر خارج شده است
    9,000 تومان