• عکس با کیفیت تبلیغاتی قلب دیجیتالی
  9,000 تومان
 • عکس با کیفیت تبلیغاتی قلب در بین سیب زمینی های سرخ شده
  7,000 تومان
 • طرح آماده لایه باز پوستر یا تراکت کلینیک درمانگاه بیمارستان با محوریت تصویر پزشکان در اتاق عمل
  14,000 تومان
 • طرح آماده لایه باز پوستر یا تراکت کلینیک درمانگاه بیمارستان با محوریت تصویر دستگاه فشار
  14,000 تومان
 • طرح آماده لایه باز پوستر یا تراکت کلینیک درمانگاه بیمارستان با محوریت تصویر اتاق عمل دستگاه سی تی اسکن
  14,000 تومان
 • عکس با کیفیت درد در ناحیه قفسه سینه همراه نمودار ضربان قلب در آقایان
  9,000 تومان
 • عکس با کیفیت گوشی طبی قرمز رنگ قرار گرفته به شکل نوار ضربان قلب بر روی زمینه سفید
  9,000 تومان
 • عکس با کیفیت قلب قرمز به همراه گوشی طبی و نوار قلب مناسب متخصصان و جراحان قلب و عروق
  9,000 تومان
 • عکس با کیفیت پزشک متخصص قلب و عروق با قلبی قرمز در دست
  9,000 تومان
 • عکس با کیفیت قلب به همراه صفحه نمایشگر ضربان قلب و گوشی طبی
  9,000 تومان
 • عکس با کیفیت پزشکی با گوشی طبی به همراه قلب و ضربان قلب
  9,000 تومان
 • عکس با کیفیت آزمایش تست نوار قلب به همراه گوشی طبی پزشکان
  9,000 تومان