• تراکت لایه باز تبلیغاتی برای باغبانی ، کاشت گل و گیاه و گلخانه ، سازمان پارک های شهرداری یا دانلود پوستر لایه باز گلخانه و باغ گل و مهندسین باغبانی و کشاورزی
  25,000 تومان
 • تراکت یا پوستر لایه باز سیفی جات و کشاورزی با روش های نوین کاشت و برداشت مدرن به رنگ نارنجی و سفید و زمینه چوبی و طرح فانتزی و تصاویر میوه های زراعی
  25,000 تومان
 • تراکت و پوستر لایه باز کشاورزی مکانیزه + PSD با تصویر ماشین برداشت محصول در مزرعه گندم و در حال درو خوشه های گندمگندم
  35,000 تومان
 • تراکت و پوستر لایه باز کشاورزی مکانیزه + PSD با تصاویر مزرعه و گندم زار و سیب های سرخ با زمینه سفید و سبز و نارنجی
  35,000 تومان