• تراکت لایه باز تبلیغاتی خرید و فروش ، تعمیرات ، صادرات و واردات تلفن همراه یا دانلود پوستر یا تراکت لایه باز  معرفی نرم افزار و یا رونمایی از اپلیکیشن با زمینه سفید و سورمه ای و نارنجی
    25,000 تومان
  • تراکت یا پوستر لایه باز تبلیغاتی فروش ، تعمیرات و خدمات موبایل و تب لت با تصاویر موبایل به رنگ بنفش و یا دانلود پوستر معرفی اپلیکیشن با زمینه سفید و سورمه ای
    25,000 تومان