• عکس با کیفیت خدمه یا مهماندار هتل یا گارسن و پیش خدمت رستوران و تالار با لباس کت و پاپیون
    20,000 تومان