• عکس با کیفیت خدمه و مهماندار هتل یا گارسن و پیش خدمت رستوران و تالار با لباس کت و پاپیون و دستکش سفید
    20,000 تومان
  • عکس با کیفیت خدمه یا مهماندار هتل یا گارسن و پیش خدمت رستوران و تالار با لباس کت و پاپیون
    20,000 تومان