• تراکت یا پوستر لایه باز معرفی نامزدهای انتخابات با امکان درج رزومه و تصویر زمینه متناسب با مدرک تحصیلی با امکان درج لوگو و نیز مناسب برای شرکت های ارتقا دهنده کسب و کار
    13,800 تومان