• تراکت یا پوستر لایه باز تبلیغاتی کاندیدهای انتخابات مختلف از جمله مجلس شورای اسلامی یا شورای شهر یا پوستر لایه باز تجاری و شرکتی و ارتقای کسب و کار و زمینه سفید 
    13,800 تومان