• پس زمینه نیلی کمرنگ با ردیفی از گل های سفید و صورتی کوچک ژربرا
    20,000 تومان