• عکس با کیفیت گل های ژربرای گلبهی و مارگریت با برگ های کوچک چیده شده بر روی زمینه سفید
    20,000 تومان
  • قاب عکس سفید تزئین شده با گل های ژربرا بنفش رنگ و مینا سفید و بنفش رنگ
    20,000 تومان
  • قاب و فریم عکس یا متن با گل های ژربرا بنفش و رزهای سرخ و کرمی رنگ بر روی زمینه سفید
    20,000 تومان