• پس زمینه یا بک گراند یا بکگراند آبی با گل های کوچک پیرتر یا pyrethrum چیده شده در سمت راست تصویر
    20,000 تومان