• قاب یا فریم عکس یا متن با گل های کاردستی کاغذی رنگارنگ بر روی زمینه آبی آسمانی
    20,000 تومان
  • قاب یا فریم عکس زیبا با گل های رز کاغذی رنگارنگ چیده شده در کنار هم در حاشیه قاب
    20,000 تومان