• عکس با کیفیت دو تکه یخ مکعبی قرار گرفته روی هم به همراه برگ نعنا در کنار آن
    20,000 تومان