• بنر بزرگ یا تراکت خیریه ویژه معرفی شماره حساب و دعوت برای کمک به ایتام و حمایت از مستمندان
    9,000 تومان
  • تراکت و پوستر لایه باز بیمه و خیریه + PSD با تصویر دست ها در حال گرفتن هم و دستی پر از سکه و رنگ بندی مشکی و طلایی
    15,000 تومان