• پوستر یا تراکت لایه باز پیام های سلامتی یا تبلیغات خدمات پزشکی درمانگاه ها یا بیمارستان یا مطب شخصی پزشکان
  پوستر یا تراکت لایه باز پیام های سلامتی یا تبلیغات خدمات پزشکی درمانگاه ها یا بیمارستان یا مطب شخصی پزشکان
  15,000 تومان
 • تراکت یا پوستر لایه باز تبلیغاتی بازاریابی و ایده پردازی در زمینه ارتقای کیفیت سطح خدمات و جذب مشتری در سلامتی و پزشکی
  تراکت یا پوستر لایه باز تبلیغاتی بازاریابی و ایده پردازی در زمینه ارتقای کیفیت سطح خدمات و جذب مشتری در سلامتی و پزشکی
  15,500 تومان
 • تراکت یا پوستر لایه باز تبلیغاتی ارتقای سطح بازاریابی در زمینه بیمه سلامتی و بیمه عمر یا خدمات مختلف پزشکی و سلامتی
  تراکت یا پوستر لایه باز تبلیغاتی ارتقای سطح بازاریابی در زمینه بیمه سلامتی و بیمه عمر یا خدمات مختلف پزشکی و سلامتی
  15,500 تومان
 • تراکت یا پوستر لایه باز تبلیغاتی ارتقای سطح بازاریابی و پیشرفت کاری در زمینه ابزار پزشکی و مهندسی پزشکی
  تراکت یا پوستر لایه باز تبلیغاتی ارتقای سطح بازاریابی و پیشرفت کاری در زمینه ابزار پزشکی و مهندسی پزشکی
  15,500 تومان
 • تراکت یا پوستر لایه باز تبلیغاتی سبز رنگ ارتقای بازاریابی در مشاغل و تخصص های پزشکی و درمانی با تصویر پزشک با عکس رادیولوژی در دست
  تراکت یا پوستر لایه باز تبلیغاتی سبز رنگ ارتقای بازاریابی در مشاغل و تخصص های پزشکی و درمانی با تصویر پزشک با عکس رادیولوژی در دست
  13,800 تومان
 • پوستر یا تراکت لایه باز پزشک عمومی خانواده یا متخصص اطفال و کودکان با امکان درج توضیحات یا دانلود پوستر لایه باز پزشک اطفال با زمینه آبی و سفید
  پوستر یا تراکت لایه باز پزشک عمومی خانواده یا متخصص اطفال و کودکان با امکان درج توضیحات یا دانلود پوستر لایه باز پزشک اطفال با زمینه آبی و سفید
  13,800 تومان