• پوستر یا تراکت لایه باز پیام های سلامتی یا تبلیغات خدمات پزشکی درمانگاه ها یا بیمارستان یا مطب شخصی پزشکان
  25,000 تومان
 • تراکت یا پوستر لایه باز تبلیغاتی بازاریابی و ایده پردازی در زمینه ارتقای کیفیت سطح خدمات و جذب مشتری در سلامتی و پزشکی
  25,000 تومان
 • تراکت یا پوستر لایه باز تبلیغاتی ارتقای سطح بازاریابی در زمینه بیمه سلامتی و بیمه عمر یا خدمات مختلف پزشکی و سلامتی
  25,000 تومان
 • تراکت یا پوستر لایه باز تبلیغاتی ارتقای سطح بازاریابی و پیشرفت کاری در زمینه ابزار پزشکی و مهندسی پزشکی
  25,000 تومان
 • تراکت یا پوستر لایه باز تبلیغاتی سبز رنگ ارتقای بازاریابی در مشاغل و تخصص های پزشکی و درمانی با تصویر پزشک با عکس رادیولوژی در دست
  25,000 تومان
 • پوستر یا تراکت لایه باز پزشک عمومی خانواده یا متخصص اطفال و کودکان با امکان درج توضیحات یا دانلود پوستر لایه باز پزشک اطفال با زمینه آبی و سفید
  25,000 تومان