• طرح آماده لایه باز پوستر یا تراکت خیاطی تعمیرات لباس با موضوع تصویر زن خیاط در حال اندازه گیری دور کمر مانکن
  طرح آماده لایه باز پوستر یا تراکت خیاطی تعمیرات لباس با موضوع تصویر زن خیاط در حال اندازه گیری دور کمر مانکن
  11,000 تومان
 • طرح آماده لایه باز پوستر یا تراکت خیاطی تعمیرات لباس با محوریت تصویر چرخ خیاطی سفید نخ سوزن قیچی
  طرح آماده لایه باز پوستر یا تراکت خیاطی تعمیرات لباس با محوریت تصویر چرخ خیاطی سفید نخ سوزن قیچی
  12,000 تومان
 • طرح آماده لایه باز پوستر یا تراکت خیاطی تعمیرات لباس با محوریت تصویر خانم خیاط در حال دوختن لباس در تن مانکن
  طرح آماده لایه باز پوستر یا تراکت خیاطی تعمیرات لباس با محوریت تصویر خانم خیاط در حال دوختن لباس در تن مانکن
  12,000 تومان
 • طرح آماده لایه باز پوستر یا تراکت خیاطی تعمیرات لباس با محوریت تصویر مرد خیاط در حال کوک زدن پارچه سیاه
  طرح آماده لایه باز پوستر یا تراکت خیاطی تعمیرات لباس با محوریت تصویر مرد خیاط در حال کوک زدن پارچه سیاه
  12,000 تومان
 • طرح آماده لایه باز پوستر یا تراکت خیاطی تعمیرات لباس با محوریت تصویر خانم خیاط در حال دوختن پارچه صورتی
  طرح آماده لایه باز پوستر یا تراکت خیاطی تعمیرات لباس با محوریت تصویر خانم خیاط در حال دوختن پارچه صورتی
  12,000 تومان
 • طرح آماده لایه باز پوستر یا تراکت خیاطی تعمیرات لباس با محوریت تصویر خانم در حال علامت گزاری پارچه از روی الگو
  طرح آماده لایه باز پوستر یا تراکت خیاطی تعمیرات لباس با محوریت تصویر خانم در حال علامت گزاری پارچه از روی الگو
  12,000 تومان
 • طرح آماده لایه باز پوستر یا تراکت خیاطی تعمیرات لباس با محوریت تصویر خانم خیاط در حال دوخت و دوز پارچه
  طرح آماده لایه باز پوستر یا تراکت خیاطی تعمیرات لباس با محوریت تصویر خانم خیاط در حال دوخت و دوز پارچه
  12,000 تومان
 • طرح آماده لایه باز پوستر یا تراکت خیاطی تعمیرات لباس با محوریت تصویر چرخ خیاطی با پایه چوبی
  طرح آماده لایه باز پوستر یا تراکت خیاطی تعمیرات لباس با محوریت تصویر چرخ خیاطی با پایه چوبی
  12,000 تومان
 • طرح آماده لایه باز پوستر یا تراکت خیاطی تعمیرات لباس با محوریت تصویر چند پارچه رنگی زیبا نخ سوزن قیچی
  طرح آماده لایه باز پوستر یا تراکت خیاطی تعمیرات لباس با محوریت تصویر چند پارچه رنگی زیبا نخ سوزن قیچی
  12,000 تومان
 • طرح آماده لایه باز پوستر یا تراکت خیاطی تعمیرات لباس با محوریت تصویر دستان خیاط در حال دوخت و دوز با چرخ خیاطی
  طرح آماده لایه باز پوستر یا تراکت خیاطی تعمیرات لباس با محوریت تصویر دستان خیاط در حال دوخت و دوز با چرخ خیاطی
  12,000 تومان
 • طرح آماده لایه باز پوستر یا تراکت خیاطی تعمیرات لباس با محوریت تصویر زن خیاط در حال دوختن آستین لباس عروس در تن مانکن
  طرح آماده لایه باز پوستر یا تراکت خیاطی تعمیرات لباس با محوریت تصویر زن خیاط در حال دوختن آستین لباس عروس در تن مانکن
  14,000 تومان
 • طرح آماده لایه باز پوستر یا تراکت خیاطی تعمیرات لباس با محتوا تصویر نخ های رنگارنگ در گوشه عکس و دکمه های رنگی در کنار هم به شکل گل
  طرح آماده لایه باز پوستر یا تراکت خیاطی تعمیرات لباس با محتوا تصویر نخ های رنگارنگ در گوشه عکس و دکمه های رنگی در کنار هم به شکل گل
  14,000 تومان