• طرح آماده لایه باز پوستر یا تراکت خیاطی تعمیرات لباس با موضوع تصویر زن خیاط در حال اندازه گیری دور کمر مانکن
  11,000 تومان
 • طرح آماده لایه باز پوستر یا تراکت خیاطی تعمیرات لباس با محوریت تصویر چرخ خیاطی سفید نخ سوزن قیچی
  12,000 تومان
 • طرح آماده لایه باز پوستر یا تراکت خیاطی تعمیرات لباس با محوریت تصویر خانم خیاط در حال دوختن لباس در تن مانکن
  12,000 تومان
 • طرح آماده لایه باز پوستر یا تراکت خیاطی تعمیرات لباس با محوریت تصویر مرد خیاط در حال کوک زدن پارچه سیاه
  12,000 تومان
 • طرح آماده لایه باز پوستر یا تراکت خیاطی تعمیرات لباس با محوریت تصویر خانم خیاط در حال دوختن پارچه صورتی
  12,000 تومان
 • طرح آماده لایه باز پوستر یا تراکت خیاطی تعمیرات لباس با محوریت تصویر خانم در حال علامت گزاری پارچه از روی الگو
  12,000 تومان
 • طرح آماده لایه باز پوستر یا تراکت خیاطی تعمیرات لباس با محوریت تصویر خانم خیاط در حال دوخت و دوز پارچه
  12,000 تومان
 • طرح آماده لایه باز پوستر یا تراکت خیاطی تعمیرات لباس با محوریت تصویر چرخ خیاطی با پایه چوبی
  12,000 تومان
 • طرح آماده لایه باز پوستر یا تراکت خیاطی تعمیرات لباس با محوریت تصویر چند پارچه رنگی زیبا نخ سوزن قیچی
  12,000 تومان
 • طرح آماده لایه باز پوستر یا تراکت خیاطی تعمیرات لباس با محوریت تصویر دستان خیاط در حال دوخت و دوز با چرخ خیاطی
  12,000 تومان
 • طرح آماده لایه باز پوستر یا تراکت خیاطی تعمیرات لباس با محوریت تصویر زن خیاط در حال دوختن آستین لباس عروس در تن مانکن
  14,000 تومان
 • طرح آماده لایه باز پوستر یا تراکت خیاطی تعمیرات لباس با محتوا تصویر نخ های رنگارنگ در گوشه عکس و دکمه های رنگی در کنار هم به شکل گل
  14,000 تومان