• قالب لایه باز نشریه A4
  30,000 تومان
 • قالب لایه باز نشریه A4 با فرمت این دیزاین – کاملا فارسی
  30,000 تومان
 • قالب لایه باز نشریه A4
  30,000 تومان
 • نشریه دانشجویی لایه باز
  30,000 تومان
 • نقاشی طرح لایه باز مدیری با کت و شلوار در حال خواندن روزنامه در یک شهر صنعتی و مدرن
  30,000 تومان
 • طرح آماده موکاپ روزنامه لایه باز بصورت صفحه اصلی بسته و صفحه دیگر روزنامه بصورت باز در کنار هم یا موکاپ لایه باز مجله با صفحه اول بسته و صفحه دیگر به صورت باز
  35,000 تومان
 • موکاپ روزنامه صفحه اصلی بصورت باز و بسته در کنار هم با پس زمینه چوبی + تغییر پس زمینه روزنامه لایه باز
  35,000 تومان
 • موکاپ روزنامه یا مجله روی میز کار و دست خواننده در کنار فنجان قهوه و نان تست لایه باز
  20,000 تومان