• عکس با کیفیت تبلیغاتی فلفل دلمه ای سبز و گوجه و سیر در کنار تکه های مرغ بر روی تخته گوشت
  20,000 تومان
 • عکس با کیفیت تبلیغاتی مرغ کامل در کنار ران و سینه و بال مرغ
  20,000 تومان
 • عکس با کیفیت تبلیغاتی سینه مرغ بر روی تخته تخته گوشت و سبزیجات در کنارش
  20,000 تومان
 • عکس با کیفیت تبلیغاتی مرغ کامل فریز شده در بک گراند سفید
  20,000 تومان
 • عکس با کیفیت تکه های گوشت ران مرغ در کنار چند عدد پیازچه بر روی تخته گوشت
  20,000 تومان
 • عکس با کیفیت گوشت مرغ کامل خام تزئین شده با برگ کاهو و نخود فرنگی بر روی تخته گوشت چوبی
  20,000 تومان
 • عکس با کیفیت گوشت مرغ کامل خام تزئین شده با فلفل دلمه ، سبزی ، کرفس و گوجه بر روی زمینه سفید
  20,000 تومان
 • عکس با کیفیت گوشت مرغ کامل خام بر روی زمینه سفید
  20,000 تومان
 • عکس با کیفیت گوشت مرغ کامل خام تزئین شده با کرفس و گوجه
  20,000 تومان