• عکس با کیفیت تبلیغاتی درد در ناحیه گردن و کمر
  20,000 تومان
 • عکس با کیفیت فردی با احساس درد و گرفتگی در ناحیه پهلو و شاخص کردن آن قسمت در تصویر
  20,000 تومان
 • عکس با کیفیت آقایی با احساس درد و گرفتگی در ناحیه پهلو
  20,000 تومان
 • عکس با کیفیت آقایی با درد در ناحیه قفسه سینه نشان دهنده درد قلبی به همراه نوار ضربان قلب
  20,000 تومان
 • عکس با کیفیت آناتومی اسکلت بدن انسان و درد و گرفتگی در قسمت استخوان شانه و کتف
  20,000 تومان
 • عکس با کیفیت آناتومی اسکلت قفسه سینه و دست و درد و آرتروز در قسمت شانه و کتف
  20,000 تومان
 • عکس با کیفیت آناتومی اسکلت بدن انسان و درد و دیسک در قسمت مهره های ستون فقرات کمر
  20,000 تومان
 • عکس با کیفیت آناتومی اسکلت بدن آقایان و دیسک و درد در قسمت ستون فقرات
  20,000 تومان
 • عکس با کیفیت آناتومی اسکلت بدن انسان ( آقایان ) و دیسک ستون فقرات
  20,000 تومان
 • عکس با کیفیت آناتومی اسکلت بدن آقایان و درد و دیسک در قسمت ستون فقرات
  20,000 تومان
 • آناتومی اسکلت بدن انسان و درد و دیسک در قسمت مهره های گردن
  20,000 تومان
 • عکس با کیفیت آناتومی ستون فقرات و درد و آرتروز در قسمت مهره های گردن
  20,000 تومان