• عکس با کیفیت تبلیغاتی درد در ناحیه گردن و کمر
  عکس با کیفیت تبلیغاتی درد در ناحیه گردن و کمر
  9,000 تومان
 • عکس با کیفیت فردی با احساس درد و گرفتگی در ناحیه پهلو و شاخص کردن آن قسمت در تصویر
  عکس با کیفیت فردی با احساس درد و گرفتگی در ناحیه پهلو و شاخص کردن آن قسمت در تصویر
  9,000 تومان
 • عکس با کیفیت آقایی با احساس درد و گرفتگی در ناحیه پهلو
  عکس با کیفیت آقایی با احساس درد و گرفتگی در ناحیه پهلو
  9,000 تومان
 • عکس با کیفیت آقایی با درد در ناحیه قفسه سینه نشان دهنده درد قلبی به همراه نوار ضربان قلب
  عکس با کیفیت آقایی با درد در ناحیه قفسه سینه نشان دهنده درد قلبی به همراه نوار ضربان قلب
  9,000 تومان
 • عکس با کیفیت آناتومی اسکلت بدن انسان و درد و گرفتگی در قسمت استخوان شانه و کتف
  عکس با کیفیت آناتومی اسکلت بدن انسان و درد و گرفتگی در قسمت استخوان شانه و کتف
  9,000 تومان
 • عکس با کیفیت آناتومی اسکلت قفسه سینه و دست و درد و آرتروز در قسمت شانه و کتف
  عکس با کیفیت آناتومی اسکلت قفسه سینه و دست و درد و آرتروز در قسمت شانه و کتف
  9,000 تومان
 • عکس با کیفیت آناتومی اسکلت بدن انسان و درد و دیسک در قسمت مهره های ستون فقرات کمر
  عکس با کیفیت آناتومی اسکلت بدن انسان و درد و دیسک در قسمت مهره های ستون فقرات کمر
  9,000 تومان
 • عکس با کیفیت آناتومی اسکلت بدن آقایان و دیسک و درد در قسمت ستون فقرات
  عکس با کیفیت آناتومی اسکلت بدن آقایان و دیسک و درد در قسمت ستون فقرات
  9,000 تومان
 • عکس با کیفیت آناتومی اسکلت بدن انسان ( آقایان ) و دیسک ستون فقرات
  عکس با کیفیت آناتومی اسکلت بدن انسان ( آقایان ) و دیسک ستون فقرات
  9,000 تومان
 • عکس با کیفیت آناتومی اسکلت بدن آقایان و درد و دیسک در قسمت ستون فقرات
  عکس با کیفیت آناتومی اسکلت بدن آقایان و درد و دیسک در قسمت ستون فقرات
  9,000 تومان
 • آناتومی اسکلت بدن انسان و درد و دیسک در قسمت مهره های گردن
  آناتومی اسکلت بدن انسان و درد و دیسک در قسمت مهره های گردن
  9,000 تومان
 • عکس با کیفیت آناتومی ستون فقرات و درد و آرتروز در قسمت مهره های گردن
  عکس با کیفیت آناتومی ستون فقرات و درد و آرتروز در قسمت مهره های گردن
  9,000 تومان