• عکس با کیفیت تبلیغاتی زن باردار در حال نگاه کردن به عکس سنوگرافی و کیفش های کوچک روی پایش
  20,000 تومان
 • عکس با کیفیت تبلیغاتی عکس سونوگرافی جنین در رحم مادر
  25,000 تومان
 • عکس با کیفیت تبلیغاتی جنین و بند نافی که توسط آن تغذیه می کند
  25,000 تومان
 • عکس با کیفیت تبلیغاتی جنین داخل رحم مادر و بند ناف
  25,000 تومان
 • عکس با کیفیت تبلیغاتی جنین کوچک داخل فضای رحم مادر
  25,000 تومان
 • عکس با کیفیت دستگاه کامل سونوگرافی به همراه تمامی تجهیزات و نمایشگر
  20,000 تومان
 • عکس با کیفیت پزشکی با لباس مخصوص در حال انجام سونوگرافی با دستگاه
  20,000 تومان
 • عکس با کیفیت نمایشگر دستگاه سونوگرافی در یک مرکز تخصصی سونوگرافی
  20,000 تومان
 • عکس با کیفیت دستگاه سونوگرافی برای تشخیص بیماریهای کبد ، قلبی ، مغز و اعصاب ، دندانپزشکی ، زنان و زایمان ، چشم ، قلب و بیماری های دیگر
  20,000 تومان
 • عکس با کیفیت جنینی در رحم مادر با بند ناف
  20,000 تومان
 • عکس با کیفیت تصاویری از سلولی در حال تکثیر
  20,000 تومان
 • عکس با کیفیت تصویری ادغام شده از کوهستان برفی و کره زمین به همراه مردی در حال محاسبات و جنینی در حباب
  20,000 تومان