عکس با کیفیت نمادین ایجاد فشار اقتصادی با تورم و گرانی یا افزایش قیمت ها برای تولیدکنندگان داخلی و مردم ویژه استفاده در امور تبلیغاتی و تجاری طراحی کاتالوگ ، بروشور و تراکت با موضوع تورم و گرانی ، تولیدکنندگان داخلی یا تولیدات داخلی ، فشار اقتصادی بر مردم ، تحریم اقتصادی

این تصویر با کیفیت نمادین ایجاد فشار اقتصادی با تورم و گرانی یا افزایش قیمت ها برای تولیدکنندگان داخلی و مردم را می توانید پس از خرید به راحتی اقدام به دانلود و در امور تبلیغاتی و چاپی به درج نوشته ، آرم یا محتوای لازم کنید.
ابعاد : 5700×3800 پیکسل
علاوه بر چاپ قابل بهره برداری در پست و استوری اینستاگرام ، فیس بوک و دیگر شبکه های اجتماعی نیز می باشد.

9,000 تومان