تراکت کیک و شیرینی

 • طرح آماده لایه باز تراکت یا پوستر شیرینی سرا دارای تصویری با مضمون کیک عروسی بزرگ تزئین شده با گل های زیبای سفید
  طرح آماده لایه باز تراکت یا پوستر شیرینی سرا دارای تصویری با مضمون کیک عروسی بزرگ تزئین شده با گل های زیبای سفید
  14,000 تومان
 • طرح آماده لایه باز تراکت یا پوستر شیرینی سرا دارای تصویری با مضمون کیک تولد زیبا فیروزه ای تزئین شده با خامه صورتی و مروارید های صوریتی به روی پایه سفید
  طرح آماده لایه باز تراکت یا پوستر شیرینی سرا دارای تصویری با مضمون کیک تولد زیبا فیروزه ای تزئین شده با خامه صورتی و مروارید های صوریتی به روی پایه سفید
  14,000 تومان
 • طرح آماده لایه باز تراکت یا پوستر شیرینی سرا دارای تصویری با مضمون کیک شکلاتی تزئین شده با توت فرنگی های زیبا
  طرح آماده لایه باز تراکت یا پوستر شیرینی سرا دارای تصویری با مضمون کیک شکلاتی تزئین شده با توت فرنگی های زیبا
  14,000 تومان
 • طرح آماده لایه باز تراکت یا پوستر شیرینی سرا دارای تصویری با مضمون کیک بزگ تزئین شده با خرمالو و تمشک و شکلات و ترافل
  طرح آماده لایه باز تراکت یا پوستر شیرینی سرا دارای تصویری با مضمون کیک بزگ تزئین شده با خرمالو و تمشک و شکلات و ترافل
  14,000 تومان
 • طرح آماده لایه باز تراکت یا پوستر شیرینی سرا دارای تصویری با مضمون کیک با خامه ابر و بادی سفید و بنفش
  طرح آماده لایه باز تراکت یا پوستر شیرینی سرا دارای تصویری با مضمون کیک با خامه ابر و بادی سفید و بنفش
  14,000 تومان
 • طرح آماده لایه باز تراکت یا پوستر شیرینی سرا دارای تصویری با مضمون کیک رنگین کمانی تزئین شده با شکوفه های خامه ای سفید
  طرح آماده لایه باز تراکت یا پوستر شیرینی سرا دارای تصویری با مضمون کیک رنگین کمانی تزئین شده با شکوفه های خامه ای سفید
  14,000 تومان
 • طرح آماده لایه باز تراکت یا پوستر شیرینی سرا دارای تصویری با مضمون کیک تولد تزئین شده با خامه سفید و شکوفه های سفید خامه ای و ترافل های رنگارنگ و شمع های رنگارنگ
  طرح آماده لایه باز تراکت یا پوستر شیرینی سرا دارای تصویری با مضمون کیک تولد تزئین شده با خامه سفید و شکوفه های سفید خامه ای و ترافل های رنگارنگ و شمع های رنگارنگ
  14,000 تومان
 • طرح آماده لایه باز تراکت یا پوستر شیرینی سرا دارای تصویری با مضمون کیک تزئین شده با کارامل نوار های پیچ خورده شکلات خامه و فوندانت دانه برف
  طرح آماده لایه باز تراکت یا پوستر شیرینی سرا دارای تصویری با مضمون کیک تزئین شده با کارامل نوار های پیچ خورده شکلات خامه و فوندانت دانه برف
  14,000 تومان
 • طرح آماده لایه باز تراکت یا پوستر شیرینی سرا دارای تصویری با مضمون کیک زیبا با طرح دریا تزئین شده با صدف و گوش ماهی
  طرح آماده لایه باز تراکت یا پوستر شیرینی سرا دارای تصویری با مضمون کیک زیبا با طرح دریا تزئین شده با صدف و گوش ماهی
  14,000 تومان