• عکس با کیفیت ظرف چوبی بامبو دسته دار ( آجیل خوری چوبی ) حاوی آجیل های مخلوط با پوست شامل گردو ، فندق و بادام
  عکس با کیفیت ظرف چوبی بامبو دسته دار ( آجیل خوری چوبی ) حاوی آجیل های مخلوط با پوست شامل گردو ، فندق و بادام
  9,000 تومان
 • عکس با کیفیت تعداد دو عدد فندق با پوست به همراه تکه شکسته شده فندق و برگ درخت آن با زمینه سفید
  عکس با کیفیت تعداد دو عدد فندق با پوست به همراه تکه شکسته شده فندق و برگ درخت آن با زمینه سفید
  9,000 تومان
 • عکس با کیفیت یک عدد بادام درختی به همراه برگ درخت آن از نمای نزدیک با زمینه سفید
  عکس با کیفیت یک عدد بادام درختی به همراه برگ درخت آن از نمای نزدیک با زمینه سفید
  9,000 تومان
 • عکس با کیفیت ظرفی حصیری حاوی تعدادی گردو با پوست بر روی میز چوبی به همراه گردوهای شکسته شده با زمینه ترکیبی قهوه ای و مشکی
  عکس با کیفیت ظرفی حصیری حاوی تعدادی گردو با پوست بر روی میز چوبی به همراه گردوهای شکسته شده با زمینه ترکیبی قهوه ای و مشکی
  9,000 تومان
 • عکس با کیفیت تعدادی فندق با پوست و مغز فندق چیده شده در کنار هم به همراه برگ درخت آن قرار گرفته بر روی میز چوبی
  عکس با کیفیت تعدادی فندق با پوست و مغز فندق چیده شده در کنار هم به همراه برگ درخت آن قرار گرفته بر روی میز چوبی
  9,000 تومان
 • عکس با کیفیت تعدادی از انواع مختلف آجیل های خوب و مرغوب شامل پسته ، بادام ، گردو ، فندق ، بادام خاکی با پوست و بدون پوست به همراه کشکش
  عکس با کیفیت تعدادی از انواع مختلف آجیل های خوب و مرغوب شامل پسته ، بادام ، گردو ، فندق ، بادام خاکی با پوست و بدون پوست به همراه کشکش
  9,000 تومان