• عکس با کیفیت تبلیغاتی تاکسی مبلی یا مبل پرنده
  25,000 تومان
 • عکس با کیفیت نماد یا علامت کابین تاکسی تلفنی یا تاکسی شهری با فنر در زیر آن
  20,000 تومان
 • عکس با کیفیت دو نماد کابین تاکسی با رنگ زرد و متن TAXI با دو نما
  20,000 تومان
 • عکس با کیفیت نماد یا علامت تاکسی آنلاین یا تاکسی شهری زرد رنگ با متن TAXI
  20,000 تومان
 • عکس با کیفیت علامت زیبای کابین بر روی خودروی لوکس تاکسی آنلاین
  20,000 تومان
 • عکس با کیفیت نمادین تاکسی تلفنی با تصویر لیست سفید در کنار علامت زرد کابین خودرو تاکسی
  20,000 تومان
 • عکس با کیفیت نمادین تاکسی سریع با تصویر دو موتور جت با رنگ زرد و نشان متنی TAXI
  20,000 تومان
 • عکس با کیفیت نمایی از درب های تاکسی زرد شهری با نوار چهارخانه مشکی بر روی درب خودرو
  20,000 تومان
 • عکس با کیفیت علامت کابین تاکسی با نوار چهارخانه سیاه و زرد بر روی زمینه سفید
  20,000 تومان
 • عکس با کیفیت علامت زرد کابین بیضی شکل TAXI برای بالای خودرو و تاکسی های شهری
  20,000 تومان
 • عکس با کیفیت علامت و نماد زرد رنگ کابین ماشین تاکسی با نوار چهارخانه سیاه و سفید
  20,000 تومان
 • نقاشی یا طرح نمادین تاکسی تلفنی با تصویر تاکسی زرد رنگ و گوشی تلفن متصل به آن
  20,000 تومان