• عکس با کیفیت تبلیغاتی وسایل خیاطی در کنار یکدیگر در زمینه سفید
  عکس با کیفیت تبلیغاتی وسایل خیاطی در کنار یکدیگر در زمینه سفید
  9,000 تومان
 • عکس با کیفیت تبلیغاتی قرقره و نخ های رنگارنگ
  عکس با کیفیت تبلیغاتی قرقره و نخ های رنگارنگ
  9,000 تومان
 • عکس با کیفیت تبلیغاتی نخ های رنگارنگ
  عکس با کیفیت تبلیغاتی نخ های رنگارنگ
  9,000 تومان
 • عکس با کیفیت لوازم خیاطی از جمله مانکن ، قیچی ، نخ ، پارچه و دکمه و ... با متری در دور آنها
  عکس با کیفیت لوازم خیاطی از جمله مانکن ، قیچی ، نخ ، پارچه و دکمه و … با متری در دور آنها
  9,000 تومان
 • عکس با کیفیت فانتزی ابزار خیاطی از جمله نخ ، قیچی ، دکمه و... ، مانکن و پارچه با متری در دور آنها
  عکس با کیفیت فانتزی ابزار خیاطی از جمله نخ ، قیچی ، دکمه و… ، مانکن و پارچه با متری در دور آنها
  9,000 تومان
 • عکس با کیفیت سیاه و سفید و نمای نزدیک از پایه دوخت چرخ خیاطی با پایه راسته دوز
  عکس با کیفیت سیاه و سفید و نمای نزدیک از پایه دوخت چرخ خیاطی با پایه راسته دوز
  9,000 تومان
 • عکس با کیفیت چرخ خیاطی قدیمی مشکی رنگ در حال دوخت پارچه طرح دار
  عکس با کیفیت چرخ خیاطی قدیمی مشکی رنگ در حال دوخت پارچه طرح دار
  9,500 تومان
 • عکس با کیفیت نمای نزدیک از نخ و سوزن با دو نخ نارنجی و قرمز و زمینه مشکی رنگ
  عکس با کیفیت نمای نزدیک از نخ و سوزن با دو نخ نارنجی و قرمز و زمینه مشکی رنگ
  9,000 تومان
 • عکس با کیفیت نمای نزدیک از دوخت پارچه مشکی رنگ با چرخ خیاطی راسته دوزی
  عکس با کیفیت نمای نزدیک از دوخت پارچه مشکی رنگ با چرخ خیاطی راسته دوزی
  9,000 تومان
 • عکس با کیفیت سیاه و سفید خیاطی و دوخت پارچه با چرخ خیاطی توسط بانوی خیاط
  عکس با کیفیت سیاه و سفید خیاطی و دوخت پارچه با چرخ خیاطی توسط بانوی خیاط
  9,000 تومان
 • عکس با کیفیت قرقره های نخ های رنگی در کنار دکمه های رنگی و سوزن های چیده شده روی میز چوبی
  عکس با کیفیت قرقره های نخ های رنگی در کنار دکمه های رنگی و سوزن های چیده شده روی میز چوبی
  9,000 تومان
 • عکس با کیفیت چرخ خیاطی با رنگ سفید و صورتی در کنار جعبه ابزار خیاطی پر از قرقره های نخ
  عکس با کیفیت چرخ خیاطی با رنگ سفید و صورتی در کنار جعبه ابزار خیاطی پر از قرقره های نخ
  9,000 تومان