• عکس با کیفیت تبلیغاتی وسایل خیاطی در کنار یکدیگر در زمینه سفید
  20,000 تومان
 • عکس با کیفیت تبلیغاتی قرقره و نخ های رنگارنگ
  20,000 تومان
 • عکس با کیفیت تبلیغاتی نخ های رنگارنگ
  25,000 تومان
 • عکس با کیفیت لوازم خیاطی از جمله مانکن ، قیچی ، نخ ، پارچه و دکمه و … با متری در دور آنها
  20,000 تومان
 • عکس با کیفیت فانتزی ابزار خیاطی از جمله نخ ، قیچی ، دکمه و… ، مانکن و پارچه با متری در دور آنها
  20,000 تومان
 • عکس با کیفیت سیاه و سفید و نمای نزدیک از پایه دوخت چرخ خیاطی با پایه راسته دوز
  20,000 تومان
 • عکس با کیفیت چرخ خیاطی قدیمی مشکی رنگ در حال دوخت پارچه طرح دار
  20,000 تومان
 • عکس با کیفیت نمای نزدیک از نخ و سوزن با دو نخ نارنجی و قرمز و زمینه مشکی رنگ
  20,000 تومان
 • عکس با کیفیت نمای نزدیک از دوخت پارچه مشکی رنگ با چرخ خیاطی راسته دوزی
  20,000 تومان
 • عکس با کیفیت سیاه و سفید خیاطی و دوخت پارچه با چرخ خیاطی توسط بانوی خیاط
  20,000 تومان
 • عکس با کیفیت قرقره های نخ های رنگی در کنار دکمه های رنگی و سوزن های چیده شده روی میز چوبی
  20,000 تومان
 • عکس با کیفیت چرخ خیاطی با رنگ سفید و صورتی در کنار جعبه ابزار خیاطی پر از قرقره های نخ
  20,000 تومان