• عکس با کیفیت تبلیغاتی درد در ناحیه قلب و فشار آوردن به آن ناحیه به علت کاهش درد
    9,000 تومان
  • عکس با کیفیت تبلیغاتی مردی که در ناحیه قلب احساس درد میکند
    9,000 تومان
  • عکس با کیفیت تبلیغاتی مرد با درد قلب شدید
    9,000 تومان