• عکس با کیفیت تبلیغاتی پارچه ساتنی بنفش چین خورده
  20,000 تومان
 • عکس با کیفیت پارچه ، متر ، نخ ها و دکمه های آبی و ابزار خیاطی روی میز چوبی
  20,000 تومان
 • عکس با کیفیت پارچه های مخمل و کتان و نخی سبز رنگ در کنار قرقره های نخ سبز و سفید و انگشت دانه ویژه استفاده در امور تبلیغاتی و تجاری طراحی کاتالوگ ، بروشور و تراکت با موضوع خیاطی ، تولیدی لباس ، آموزش خیاطی یا موسسات فنی و حرفه ای آموزش مقدماتی تا حرفه ای
  20,000 تومان
 • عکس با کیفیت نمای نزدیک از جیب شلوار لی آبی تیره با دوخت زرد رنگ ویژه استفاده در امور تبلیغاتی و تجاری طراحی کاتالوگ ، بروشور و تراکت با موضوع خیاطی ، تولیدی لباس ، آموزش خیاطی یا موسسات فنی و حرفه ای آموزش مقدماتی تا حرفه ای
  20,000 تومان
 • عکس با کیفیت جعبه وسایل و ابزار خیاطی از جمله قیچی ، نخ بر روی پارچه های چهارخانه قرمز و سبز رنگ بر روی میز چوبی ویژه استفاده در امور تبلیغاتی و تجاری طراحی کاتالوگ ، بروشور و تراکت با موضوع خیاطی ، تولیدی لباس ، آموزش خیاطی یا موسسات فنی و حرفه ای آموزش مقدماتی تا حرفه ای و لباس شب و لباس عروس
  20,000 تومان
 • عکس با کیفیت جعبه وسایل و ابزار خیاطی از جمله قیچی ، نخ و پارچه های چهارخانه قرمز و سبز و سفید رنگ بر روی میز چوبی ویژه استفاده در امور تبلیغاتی و تجاری طراحی کاتالوگ ، بروشور و تراکت با موضوع خیاطی ، تولیدی لباس ، آموزش خیاطی یا موسسات فنی و حرفه ای آموزش مقدماتی تا حرفه ای و لباس شب و لباس عروس
  20,000 تومان
 • عکس با کیفیت چوب یا خط کش بر روی پارچه لی ویژه استفاده در امور تبلیغاتی و تجاری طراحی کاتالوگ ، بروشور و تراکت با موضوع خیاطی ها ، تولیدکنندگان و فروشندگان لباس های لی مانند شلوار و مانتو یا سارافون لی
  20,000 تومان