• عکس با کیفیت تبلیغاتی ستون فقرات از پشت و پهلو
  عکس با کیفیت تبلیغاتی ستون فقرات از پشت و پهلو
  5,000 تومان
 • عکس با کیفیت تبلیغاتی تصویر داخل بدن انسان با نمایشگر پیشرفته
  عکس با کیفیت تبلیغاتی تصویر داخل بدن انسان با نمایشگر پیشرفته
  5,000 تومان
 • عکس با کیفیت تبلیغات در حال اسکن شدن انگشت های دست
  عکس با کیفیت تبلیغات در حال اسکن شدن انگشت های دست
  5,000 تومان
 • عکس با کیفیت آزمایش MRI و تصویر برداری از مجموعه ای از جمجمه های سر
  عکس با کیفیت آزمایش MRI و تصویر برداری از مجموعه ای از جمجمه های سر
  5,000 تومان
 • عکس با کیفیت آزمایش MRI و پرتونگاری از قسمت ها و اعضای بدن کودک ( سر ، دست ، پا ، شکم ، لگن ، گردن ، زانو و آرنج )
  عکس با کیفیت آزمایش MRI و پرتونگاری از قسمت ها و اعضای بدن کودک ( سر ، دست ، پا ، شکم ، لگن ، گردن ، زانو و آرنج )
  5,000 تومان
 • عکس با کیفیت آزمایش MRI و تصویر برداری از داخل مغز سر
  عکس با کیفیت آزمایش MRI و تصویر برداری از داخل مغز سر
  5,000 تومان
 • عکس با کیفیت آزمایش MRI از گردن به همراه ستون فقرات و مهره های آن جهت تشخیص دیسک گردن
  عکس با کیفیت آزمایش MRI از گردن به همراه ستون فقرات و مهره های آن جهت تشخیص دیسک گردن
  5,000 تومان
 • عکس با کیفیت آزمایش MRI و تصویر برداری از داخل سر و مغز و ناهنجاری ها ومشکلات پیش آمده درون مغز سر
  عکس با کیفیت آزمایش MRI و تصویر برداری از داخل سر و مغز و ناهنجاری ها ومشکلات پیش آمده درون مغز سر
  5,000 تومان
 • عکس با کیفیت آزمایش MRI و تصویر برداری از داخل سر و مغز و ناهنجاری های پیش آمده درون مغز
  عکس با کیفیت آزمایش MRI و تصویر برداری از داخل سر و مغز و ناهنجاری های پیش آمده درون مغز
  5,000 تومان
 • عکس با کیفیت آزمایش MRI از گردن و مهره های گردن و ستون فقرات جهت تشخیص بیماری دیسک گردن
  عکس با کیفیت آزمایش MRI از گردن و مهره های گردن و ستون فقرات جهت تشخیص بیماری دیسک گردن
  5,000 تومان
 • عکس با کیفیت آزمایش MRI از گردن و مهره های ستون فقرات از بیمار مبتلا به دیسک گردن
  عکس با کیفیت آزمایش MRI از گردن و مهره های ستون فقرات از بیمار مبتلا به دیسک گردن
  5,000 تومان
 • عکس با کیفیت آزمایش MRI از گردن و ستون فقرات به همراه مهره های آن جهت تشخیص بیماری دیسک گردن
  عکس با کیفیت آزمایش MRI از گردن و ستون فقرات به همراه مهره های آن جهت تشخیص بیماری دیسک گردن
  5,000 تومان