• عکس با کیفیت تبلیغاتی ستون فقرات از پشت و پهلو
  25,000 تومان
 • عکس با کیفیت تبلیغاتی تصویر داخل بدن انسان با نمایشگر پیشرفته
  25,000 تومان
 • عکس با کیفیت تبلیغات در حال اسکن شدن انگشت های دست
  20,000 تومان
 • عکس با کیفیت آزمایش MRI و تصویر برداری از مجموعه ای از جمجمه های سر
  20,000 تومان
 • عکس با کیفیت آزمایش MRI و پرتونگاری از قسمت ها و اعضای بدن کودک ( سر ، دست ، پا ، شکم ، لگن ، گردن ، زانو و آرنج )
  20,000 تومان
 • عکس با کیفیت آزمایش MRI و تصویر برداری از داخل مغز سر
  20,000 تومان
 • عکس با کیفیت آزمایش MRI از گردن به همراه ستون فقرات و مهره های آن جهت تشخیص دیسک گردن
  20,000 تومان
 • عکس با کیفیت آزمایش MRI و تصویر برداری از داخل سر و مغز و ناهنجاری ها ومشکلات پیش آمده درون مغز سر
  20,000 تومان
 • عکس با کیفیت آزمایش MRI و تصویر برداری از داخل سر و مغز و ناهنجاری های پیش آمده درون مغز
  20,000 تومان
 • عکس با کیفیت آزمایش MRI از گردن و مهره های گردن و ستون فقرات جهت تشخیص بیماری دیسک گردن
  20,000 تومان
 • عکس با کیفیت آزمایش MRI از گردن و مهره های ستون فقرات از بیمار مبتلا به دیسک گردن
  20,000 تومان
 • عکس با کیفیت آزمایش MRI از گردن و ستون فقرات به همراه مهره های آن جهت تشخیص بیماری دیسک گردن
  20,000 تومان