• عکس با کیفیت تبلیغاتی قرقره و نخ های رنگارنگ
  20,000 تومان
 • عکس با کیفیت نمای نزدیک از قرقره های نخ رنگی مخصوص خیاطی با رنگ های زیبا و متنوع
  20,000 تومان
 • عکس با کیفیت نمای نزدیک از سنجاق های بزرگ بر روی زمینه مشکی رنگ
  20,000 تومان
 • عکس با کیفیت قرقره های نخ رنگارنگ ریخته شده بر روی زمین
  20,000 تومان
 • عکس با کیفیت قرقره نخ های رنگارنگ خیاطی درون ظرف بلوری
  20,000 تومان
 • عکس با کیفیت قرقره ها و ماسوره های نخ های رنگارنگ درون جهبه ابزار خیاطی
  20,000 تومان
 • عکس با کیفیت نمای نزدیک از نخ و سوزن با دو نخ نارنجی و قرمز و زمینه مشکی رنگ
  20,000 تومان
 • عکس با کیفیت قرقره های نخ های رنگی در کنار دکمه های رنگی و سوزن های چیده شده روی میز چوبی
  20,000 تومان
 • عکس با کیفیت پارچه های طرح دار و گل دار در کنار ابزار خیاطی و الگو و طرح لباس بر روی میز چوبی
  20,000 تومان
 • عکس با کیفیت پارچه گل دار در کنار ابزار خیاطی قیچی ، متر ، سوزن و نخ های رنگارنگ بر روی میز چوبی
  20,000 تومان
 • عکس با کیفیت انواع پارچه طرح دار و گل دار در کنار ابزار خیاطی و نخ های رنگارنگ
  20,000 تومان
 • عکس با کیفیت قرقره های چوبی نخ چیده شده در کنار هم با رنگ های مختلف تیره و روشن
  20,000 تومان